Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE 22.05.2018
VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 25.5.2018

REKISTERINPITÄJÄ:
MY FAVORITE PIECE
Lassintie 19
94700 Kemi
puh. 044 522 3816
sähköposti: myfavpiece@gmail.com
www.myfavoritepiece.com
Y-tunnus: 1752739-4

REKISTERIASIOITA HOITAA:
MY FAVORITE PIECE henkilökunta
sähköposti: myfavpiece@gmail.com

REKISTERIN NIMI:
MY FAVORITE PIECE asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:
Asiakassuhteiden hoito. Laissa asetettujen velvollisuuksien kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuden hoitamiseksi.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetusten asettamat vaatimukset.
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria ja toimitustapa.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

TIETOJEN TARKISTUS:
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, oikaista ja poistattaa rekisterissä olevat tietonsa.