Rekisteriseloste

VERKKOKAUPAN REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 29.1.2013

REKISTERINPITÄJÄ:
MY FAVORITE PIECE
Lassintie 19
94700 Kemi
puh. 044 522 3816
sähköposti: myfavpiece@gmail.com
www.myfavoritepiece.com
Y-tunnus: 1752739-4

REKISTERIASIOITA HOITAA:
MY FAVORITE PIECE henkilökunta
sähköposti: myfavpiece@gmail.com

REKISTERIN NIMI:
MY FAVORITE PIECE asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS:
Asiakassuhteiden hoito.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ:
Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:
Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE:
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET:
Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

TIETOJEN TARKISTUS:
Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.